Sức bền vật liệu - Tạ Đức Tâm
Nhận video sức bền vật liệu
/
  1. Hiện nay đang là Thạc sỹ, giảng viên dậy môn Sức Bền Vật Liệu
  2. Tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia BAUMAN - Liên Bang Nga
  3. Các video đạt hơn 2500 người đăng ký, 400 000 lượt , 2000000 phút xem.
  4. Xem thêm: https://www.facebook.com/taductamck

TẠ ĐỨC TÂM LÀ AI?

/
/
  1. Có thể xem tại nhà, không ngại mưa gió
  2. Có thể xem nhiều lần tùy ý
  3. Xem bất kỳ lúc nào kể cả đêm
  4. Xem đúng chủ đề cần thíêt, không ngủ gật
  5. Có thể đặt câu hỏi mà không phải đứng trước nhiều người
W: http://www.sucbenvatlieu.com/
W: http://www.taductam.com/
Email: taductamck@gmail.com
SĐT: 0963 088 263